Как мога да проверя кредитната си история?

Питате се как можете да проверите  кредитната си история ( ЦКР) ?

Може би, много от вас си задават въпроса: „Как, в крайна сметка, данните ни се появяват в ЦКР?“ и „Как да разберем дали фигурираме там като добър кредитополучател?“

На практика данните от банките за кредитната задлъжнялост на потребителите в България се съхранява в единна информационна система. Гражданите нямат свободен достъп до нея, а само банките могат да правят проверски в тази система и то срещу такса.

 


КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >>


Чл.11 от Наредба 22 на БНБ гласи, че ЦКР може да осъществява справка на банките по електронен път и то срещу такса, фиксирана от БНБ. За да разберете каква е вашата кредитна история, която има давност от пет години, следва да помолите в някой от клоновете на банките. Това става лично или чрез упълномощено лице, което трябва да разполага с нотариално заверено пълномощно.

Когато не сте в състояние да плащате кредитните си проценти навреме по различни причини (независимо дали сте забравили, уволнени сте или сте безработни), банката е длъжна да подаде сигнал до ЦКР.

След това вие ще бъдете регистрирани като „лош“ или ненедовен платец. Това означава, че сте допуснали да се превърнате в нелоялни длъжници поради просрочия или като хора пропускали срока за погасяване на дължимите такси.

Клиентите, които имат малка просрочена сума и които са показали добросъвестност във времето, могат да призоват финансовите институции да им отпуснат нов заем.

Какво се случва обаче, когато имаме отрицателна кредитна история, но спешно ви трябват пари? Не бива да се тревожите, ако и вашата ситуация е такава, защото напоследък много фирми за бързи кредити не вземат предвид по-старите ви дългове и предоставят бързи онлайн заеми на почти всички лица (с минимални критерии за одобрение). Наистина сумите, до които нередовните платци получават достъп са по-ниски от тези, които се предлагат за хората с добра кредитна история, но това е само при първия заем.

Вижте още:

– Кредит за покупка на автомобил или какво трябва да знаме за автокредитите
– Кредити за нередовни платци
– Кредитни посредници и с какво могат да бъдат полезни