Кредит без справки

Предлага ли се в България кредит без справки?

Бързите кредити без справки по принцип са предназначени за нередовни платци и са истински спасителен пояс за тези, които се нуждаят от пари, но са имали затруднения в миналото и не са могли да погасяват лихвите си навреме. Банките проверяват всеки клиент в базата данни на ЦКР и на тези, които са били докладвани там, им се отказа финансиране без твърде много обяснения.

Какво означава справката в ЦКР? Докато банковият пазар у нас беше много слабо регулиран, имаше истински законодателен вакуум. Извършаха се всякакви измами, например някои клиенти взимаха по няколко кредита от различни банки едновременно, използвайки като обезпечение една и съща собственост. Съперничещите си банки не  обменяха информация помежду си и по този начин клиент, който не е изплатил заем, можеше спокойно да поиска друг заем от друга банка. Подобни злоупотреби възпрепятстваха цялата банкова система и някои банки фалираха.

За да предотвратят подобни проблеми, банките обединиха усилията си и създадоха ЦКР – активна институция, която поддържа данните не само за финансовите операции на банките и кредитните компании, но и на институции за разплащания и дружества за работа с електронни пари. Всички институции, свързани с Регистъра, отчитат данни за клиенти, както положителни, така и отрицателни. Консултирайки се с базата данни, банките установяват дали един човек, кандидатстващ за заем, има и други задължения в ход или дали някога е имал просрочия. Благодарение на ЦКР, нечестните кредитопотребители вече нямат шанс да получат финансиране и молбите им се отхвърлят от самото начало.

Кой тогава дава заеми на лоши платци? Тези продукти се предлагат от небанкови финансови институции. Това са компании, които работят законно, но имат повече свобода на маневриране, тъй като тяхната дейност не е орегулирана толкова строго от  БНБ, като тази на банките.

Кредитните компании знаят, че много българи, които са влезли в черния списък поради непредвидените ефекти от финансовата криза, изтеглили са твърде скъпи заеми за недвижими имоти или поради факта, че са били подмамени от банките, заслужават втори шанс. Въпреки, че много небанкови дружества имат достъп до базата данни, те предпочитат да не я използват и отпускат небанкови заеми на нередовни платци. Именно тези услуги са известни като кредит без справки.

За тези, които са влезли вече в черния списък на ЦКР, този небанков продукт е практически единственото решение за финансиране. Те обаче имат много други предимства, като най-голямото е лекотата на достъп.