Кредит в левове или кредит в евро?

Значителен брой от хората не знаят много неща за това кой е по-добрият вариант за  кредит в евро или лева. След като се знае, че поради валутния борд, левът е фиксиран към курса на еврото, то разликата между тях не би трябвало да е много голяма. При промяна на курса на еврото в международния валутен пазар, то промяната ще се отрази, не само върху евровите кредити, но и върху цената на левовите кредити.

Така представена ситуацията изглежда сякаш няма опосност да загубите пари, т.е. получаването на заем в евро е равностойно на кредита в лева. Това обаче, може да се промени, ако фиксираният курс не се запази фиксиран за целия погасителен период на зъдължението, тъй като някои видове заеми са много дълги, като например ипотеките.

 Тенденциите са да се запази курса, но не можем да сме сигурни дали той ще бъде фиксиран, докато изпплатите задължението си. Може да се помисли и по темата какво може да бъде отношението между лева и еврото при свободна валутна търговия, но експертите твърдят, че едни такива прогнози към настоящия момент биха могли да се считат единствено за вероятни. Важно е какъв е периода на заема, като колкото поо-дълъг е този период, толкова и валутния риск е по-висок. Макар, че левът е „обвързан“ с еврото, към момента ен може да се приемат заемитев лева и в евро като еднакво рискови.