Кредит с фиксирана лихва

Кредитите по отношение на това с каква лихва могат да бъдат се делят на два основни вида – кредит с фиксирана и кредит с намаляваща лихва.

Сметките показват, че в края на срока на изплащане, реално се изплаща по-малък размер при кредита са намаляващи вноски. Разликата в месечните вноски в началото обаче е чувствителна, особено при жилищния кредит. При потребителския кредит крайната погасена стойност не е толкова по-висока, ако погасителния период е за 10 години например. В някои случаи при кредитите с намаляващи вноски ГПР е малко по-голям при един и същ размер.

 


КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >>


Заемът с намаляващи вноски може да е по-изгодна опция, ако тенденцията е да се увеличат лихвите, тъй като ако това стане, новата вноска ще е върху по-малък остатъчен размер. Това важи и когато клиентът планира в даден момент да предприеме предсрочно погасяване за заема. В крайна сметка, ако при едни и същи условия потребителят реши да предприеме това на десетата година, то ще му се наложи да погаси по-малко остатъчни средства при единия тип кредит, а именно този с намаляващи вноски, защото е платил по-голяма част от главницата в миналото.