Рискови ли са финансовите технологии?

Според анализаторите липсата на точно определение какво значи финансова технология (fintech), поражда рискови фактори и създава съмнения при клиенти, които са по-традиционно настроени относно финансовите си дела.

Бумът на финансовите технологии беше преди няколко години, като той се свързваше с дейността на по-малки компании. Те използват такива технологии за да подобрят потребителския опит и да променят бизнес модели и конкурентната среда при пазарите.

Липсата на определение за fintech означава, че всеки такъв феномен класифициран като такъв трябва да се разглежда през призмата на риска, който се поражда от неговото естество. Например при мобилните плащания има един риск, при криптовалутата друг такъв, при приложенията за изготвяне на бюджет съвсем друг и т.н.

Прогнозно може да се каже, че финансовите технологии няма да заменят банковите институции, но със сигурност вече променят начина им на работа. Още повече, много банки по-света имплементират в услугите си финансови технологии. Така се постига баланс между традиционното банкиране, устремът на новите финансови технологии и се работи за повече сигурност при финансовите услуги.