Стоков кредит

Какво е стоков кредит?

Стоковият кредит се тегли за стоки, за които заплатата на хората не им позволява да закупят. Това може да са мебели, климатици, телевизори, компютри, смартфони и други.

Стоковият кредит е вид потребителски кредит, а те са сред най-разпространените и търсените видове кредити. Тези заеми могат да бъдат обезпечени или необезпечение и и се различават по предназначение, погасителен период и лихвен процент. Кредитът за стоки може да се получи както от фирма, така и от банка. Сумата на стоковия кредит  може да е в диапазона от 100 до 50 000 лева с погасителен период от 3 до 72 месеца. Може да използвате кредитен калкулатор, за да сте сигурни за крайната цена на заема.

Как да получа стоков кредит?

Стъпки за достъп до заем за стоки са няколко. Ако сте решили да получите достъп до онлайн заем, има само няколко стъпки:

– Попълнете внимателно формуляра на сайта с вашите данни;

– Изпратете попълненото заявление;

– Получавате отговор с одобрение или отказ;

– Получавате парите по сметката си за 24 часа (в работни дни).

Безлихвен стоков кредит

Ако сте решили да закупите определена стока или да поръчате определена услуга, но не разполагате с свободни пари, стоковият кредит е идеалното решение за вас. Това е целеви кредит, като сумата се отпуска за закупуването на конкретен продукт. Обикновено той е краткосрочен и може да се предлага с или без оскъпяване, т.е. да бъде с лихва или безлихвен стоков кредит.

Предсрочно погасяване на стоков кредит

Иновацията за предсрочното погасяване вече е част от всеки заем и предлага на клиента по-голяма гъвкавост при управлението и погасяването на кредити. Новите разпоредби включват възможност за пълното предсрочно погасяване на заема по всяко време без да се начислява наказателна сума пари за това.