Студентските кредити в България икакво трябва да знаем

Всяка страна в ЕС и в света има своите особености на висшето образование. Колкото по-високи са таксите за студентите обаче, толкова по-трудно може да стане за тях да се издържат по време на образователния процес. В България таксите не са толкова високи, но има странични разходи свързани с преместването в по-голям и отдалечен град. Като алтернатива на почасовата работа, могат да се явят студентските кредити.

 Студентските кредити в България могат да минат през съдействието на МОН, на чийто сайт има поставен наръчник за получаване на студентски кредит. Там е поставен въпросник, който улеснява проучването от страна на студента за това, от което може да се възползва.

Най-изгодни и сигурни са студентските кредити от банкови дружества, които имат специални кредити направени за студенти. Такива може да са кредити за докторанти и магистри, кредити за студенти при по-ниска лихва и преференциални условия. Проучването е задължително, а вниманието трябва да е насочено към бързите кредити, защото там цената може да е по-висока.